V těchto dnech aktivně připravujeme letošní aukci. Oslovujeme umělce, svážíme díla, dáváme dohromady katalog, připravujeme velkolepý aukční večer. Ten se bude se konat v prostorách našeho hlavního partnera, firmy KONPLAN, s.r.o. (Krones Group).

Přihlaste se k odběru novinek.

6

ROČNÍK

Letošní benefiční aukce pro hospic je již šestou v pořadí. Je to jediná aukce svého druhu v Plzeňském kraji.

80

DĚL

Letos máme připraveno více než 80 děl, mezi kterými najdete grafiky, malby, šperky, objekty a fotografie.

2

MILIONY

Výtěžek z benefičních aukcí hospic použil k nákupu léků, zdravotnického materiálu a přístrojů.

SLOVO KURÁTORKY

Děkuji moc všem umělcům, kteří v roce 2023 darují Hospici svatého Lazara své dílo nehledě na skutečnost, že jej sběratel výhodně koupí s bonusem dobrého pocitu z vlastního příspěvku na charitu a k nim do ateliéru již možná nezajde. Velmi bych si přála, aby aukce nejen pomohla hospici, ale po zásluze přivedla kupce našim dárcům.

Milí naši umělci, ještě jednou velké poděkování, vaše umění pomáhá. Moc si vážím vašich otevřených srdcí a dlaní. Milí naši dražitelé, prosím licitujte, v aukci jsou krásné kousky a ceny jsou vskutku přátelské. A zajděte pak ještě třeba i do těch ateliérů. Moc Vám za Hospic svatého Lazara i za umělce děkuji.

Lucie Šiklová, hlavní kurátorka aukce

PhDr. Lucie Šiklová, ph.d. je historička umění zaměřující se na moderní a současné umění. Jako kurátorka pracovala ve Sbírce moderního a současného umění v Národní galerii v Praze, v Galerii Klatovy / Klenová a v současné době působí jako hlavní kurátorka v Galerii Benedikta Rejta v Lounech (gbr.cz).

WORT DES KURATORS

Vielen Dank an alle Künstler, die ihre Werke im Jahr 2023 dem St. Lazarus Hospiz spenden, ungeachtet der Tatsache, dass der Sammler sie zu einem Schnäppchenpreis kaufen wird, mit dem Bonus, dass er sich über seinen eigenen Beitrag zur Wohltätigkeit freuen kann und sein Atelier vielleicht nie wieder besuchen wird. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Auktion nicht nur dem Hospiz zugute käme, sondern auch unseren Spendern verdiente Käufer bescheren würde.

An unsere lieben Künstlerinnen und Künstler noch einmal ein großes Dankeschön, Ihre Kunst hilft. Ich schätze Ihre offenen Herzen und Handflächen sehr. Liebe Bieterinnen und Bieter, bitte bieten Sie mit, es sind einige schöne Stücke dabei und die Preise sind wirklich freundlich. Und dann gehen Sie vielleicht in die Ateliers. Herzlichen Dank im Namen des St. Lazarus Hospizes und der Künstler.

Lucie Šiklová, Chefkurator der Auktion

phdr. Lucie Šiklová, ph.d. ist Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt auf moderner und zeitgenössischer Kunst. Sie hat als Kuratorin an der Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst in der Nationalgalerie in Prag und in der Galerie Klatovy / Klenová gearbeitet und ist derzeit Chefkuratorin der Galerie Benedikt Rejt in Louny (gbr.cz).

VYBRANÉ AUKČNÍ POLOŽKY