POAUKČNÍ PRODEJ

 

Zahajujeme poaukční prodej děl z benefiční aukce ve prospěch Hospice svatého Lazara. Díla, která jsou k dispozici, najdete v elektronickém aukčním katalogu s označením „K PRODEJI“.


V případě vašeho zájmu pošlete zprávu na e-mailovou adresu: ekonom@hsl.cz s uvedením katalogového čísla, jména autora a názvu díla. Obratem obdržíte platební pokyny. Po uhrazení kupní ceny bude možné dílo osobně odebrat v hospici nebo se domluvit na možnosti jiného způsobu předání.

 

 

 

 

Úvodem
Jan Souček 

ředitel Hospice Svatého Lazara

Vážení přátelé,

 

dostáváte do ruky katalog sestavený z darovaných obrazů, grafik a dalších objektů od osmdesáti umělců. Pod pečlivou rukou našich kurátorek Lucie Šiklové a Evy Chmelové vznikl jedinečný a krásný soubor děl, který zaujme znalce i laiky. Díla Hospici svatého Lazara s radostí a láskou darovali autoři a autorky z Čech, Moravy i Slovenska. Jejich přáním bylo podpořit naše poslání, kterým je poskytovat péči a podporu umírajícím a jejich rodinám v celém západočeském regionu, o což se tým pracovníků hospice v Plzni snaží již od roku 1998. Prostředky získané aukcí uměleckých děl, budou směřovat především k našemu týmu pracovníků, kteří ke své práci přistupují též jako k poslání a mnozí z nich tak činí po celou dobu dvaceti let. Jedná se o naše lékaře, sestry, ošetřovatele, sociální pracovníky a další lidi, kteří se podílejí na přímé péči o klienty hospicu i jejich rodiny. Každý z nás má doma nějaký svůj obraz či obrazy, spojené s životními událostmi či důležitým setkáním. Často míváme díla, která nám odkázali rodiče a rodiče našich rodičů, s nimiž je spojen příběh rodu a kterých si zvláště ceníme. Aukce uměleckých děl současných autorů uvedených v našem katalogu vám dává příležitost spojit koupi díla s příběhem vaší osobní pomoci dobré věci. Příběhem, který budete moci svým blízkým a potomkům předat, a navázat tak na starou dobrou tradici šlechtictví v tom nejlepším slova smyslu také ve vaší vlastní rodině. Pro mnoho z našich pacientů jsou dobré skutky tím, co jim pomáhá zvládnout těžkou situaci, v níž se při odcházení nalézají. Neberte, prosím, toto úvodní slovo jen jako sled společenských frází, svým nákupem uměleckého díla v aukci nám totiž můžete opravdu pomoci. Prohlédněte si tedy tento katalog pozorně, a pokud vás nějaký obraz, grafika či jiné výtvarné dílo zaujme, budeme se těšit, že se s vámi 1. prosince tohoto roku setkáme.

 

 

 

 

Kurátorský záměr
Lucie Šiklová

 kurátorka výstavy

Již od prvních myšlenek na aukci ve prospěch hospice stojí jasně formulovaný kurátorský záměr: Postavit z darovaných děl výstavu, která obstojí sama za sebe a představí současné umění jako srozumitelnou a smysluplnou niku, ve které se nebude cítit cizincem ani zainteresovaný sběratel, ani laický návštěvník. Zároveň by měla zpřítomňovat myšlenku o služebnosti obrazů i umělců. Zde mám na mysli službu myšlenkovou a duchovní, kdy obraz je nositelem nějakého poselství, a pak službu v podstatě materiální a ku prospěchu věci, neboť autoři svá díla darují ve prospěch hospice. Nekonala se tedy žádná obecná výzva, ale osobně byli osloveni předem vybraní umělci - potenciální dárci - a díla byla vybírána pro aukci, respektive reprezentativní výstavu v renomované galerii. Na této výstavě a aukci jsou zastoupeni žijící klasici, silná střední a mladší střední generace i umělci generace nejmladší. Zastoupeno je volné umění i umělecký design. Neomezili jsme se pouze na absolventy uměleckých škol, ačkoli tak zvaní akademici převažují. Oslovili jsme proto i současné výrazné umělecké osobnosti, které neprošly akademiemi a jejichž cesty za tvorbou byly osobité a mnohdy dobrodružné. Dějiny umění totiž již mnohokrát ukázaly, že ve své době tak zvaní outsideři, umělci na okraji, autodidakti, se stávají po čase rodinným stříbrem. Vzpomeňme zde například Jana Zrzavého, Josefa Váchala, Zdenka Rykra, Aléna Diviše. Umění buď je, nebo není. Neexistuje kompromis. Proto i náš výběr pro aukci byl nekompromisní. Nakonec bych chtěla vyslovit veliké poděkování umělcům za velkorysé dary, účast a důkaz, že umění umí být služebné.  

 

 

 

Kontakt

HOSPIC SVATÉHO LAZARA
Sladkovského 2472/66a
326 00 Plzeň

 

T: 777 846 050
E: aukce@hsl.cz
http://aukce.hsl.cz