Umění pomáhá

Zúčastněte se aukce uměleckých děl a podpořte hospic.

2.

ROČNÍK

Benefiční aukci uměleckých děl pořádáme už podruhé a v Plzni se jedná v mnoha ohledech o naprosto unikátní událost.

720

TISÍC

 Dražitelé na první aukci v roce 2017 nakoupili umění celkem za 720 tisíc korun, které pomohly pacientům hospice.

90

UMĚLCŮ

Obrovské díky patří umělcům, kteří nezištně darovali svá díla na pomoc hospicu a jeho pacientům.

Kurátorský záměr benefiční aukce

Letošní aukce ve prospěch Hospice svatého Lazara v Plzni již podruhé zapojuje současné umělce do dobročinné akce. Zastoupení umělci podléhají kurátorskému výběru a laťka je vysoko. Kolekci představuje současné umění v jeho aktuálnosti. Předaukční expozice ve Staré synagoze potěší oko a ducha vnější i vnitřní krásou a poslouží dobrému účelu. Zastoupená jména představují převážně takzvané akademiky, zavedené a sběratelsky ceněné klasiky naší výtvarné scény. Zastoupeni jsou také mladí umělci, jejichž umělecký přístup i tvorba mají sběratelský potenciál. V neposlední řadě představujeme výrazné umělecké osobnosti, jež sice neprošly klasickým školením, ale jejichž tvorba i přístup jsou s akademiky souměřitelné a sběratelsky atraktivní. Náš výběr tak cílí na sběratele – investory i sběratele – srdcaře.

Pokaždé, když připravuji výstavu, kladu si otázku: Co je umění? Aristoteles na rozdíl od Platóna a jeho priority světa idejí nevidí v umění pouhou marnost nápodoby – mimesis – reality. Naopak za podstatu umění označuje kontrast s realitou, odstup, který divákovi přináší potěšení. A díky tomuto odstupu se umění dotýká světa idejí.

Na umění je často kladen požadavek krásy. Krása je estetická kategorie, její vnímání se mění, je závislé na dobovém kánonu i na vnímateli samém. Největší shody asi dojdeme v představě, že krása by měla navozovat pocit libosti, odvislý od praktické užitečnosti. Druhý zásadní požadavek pro umění, který se nemusí s libostí slučovat, je požadavek pravdy. Soubor děl pro letošní charitativní aukci naplňuje oba tyto požadavky a přidává ještě jednu hodnotu, a tou je nezištná služba. Všichni umělci bez výjimky svá díla do aukce darovali a tímto skutkem vyrážejí zbraň z ruky všem pochybovačům o smyslu umění. Za to, vedle konkrétních darovaných děl, jim patří náš veliký dík.

Lucie Šiklová
kurátorka aukčního souboru

VYBRANÉ AUKČNÍ POLOŽKY

Zavřít menu
×

Cart