Letošní aukce skončila. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům!
Do 31. prosince 2022 můžete koupit 
nevydražená díla za vyvolávací ceny.

5

ROČNÍK

Slavíme půlkulaté výročí! Letošní benefiční aukce pro hospic je už pátou v řadě.

70

DĚL

Letos máme připraveno 70 děl, mezi kterými najdete grafiky, malby, šperky, objekty a fotografie.

487

TISÍC

Výtěžek z loňské aukce hospic použil k nákupu léků, zdravotnického materiálu a přenosného ultrazvuku.

přidaná hodnota děl, která poputují do vašich rukou

Vážení přátelé,

další ročník benefiční aukce pro Hospic svatého Lazara je před námi a já mohu s velkým potěšením konstatovat, že je pro vás opět připravena spousta děl od úžasných autorů. Doba není lehká, a přesto tito skvělí umělci neváhali a darovali nám svá díla. Moc jim za to jménem Hospice svatého Lazara děkuji! Zároveň jim i vám všem, kdo se do aukce zapojíte, zaručuji, že výtěžek půjde na pokrytí přímých nákladů spojených s poskytováním služeb našim pacientům, a to jak v lůžkové části hospice, tak nově i v domácí hospicové péči.

Zvu vás k nahlédnutí do nového katalogu a k zapojení se do této aukce, při které nejde jen o dražení hodnotných děl, o znalost a pochopení výtvarného umění, ale jde i o energii, kterou si tato díla nesou s sebou tím, že byla darována umělci s velkými srdci pro dobrou věc. To je přidaná hodnota, která s vydraženými díly poputuje k jejich novým majitelům.

Ing. Jiřina Helíšková, ředitelka Hospice svatého Lazara

VYBRANÉ AUKČNÍ POLOŽKY