Aukce 2020

Podívejte se, jak probíhala aukce v roce 2020

Celkem jsme v Benefiční aukci Hospice svatého Lazara 2020 díky umělcům a dražitelům získali 429 953 korun.  Díky těmto prostředkům a prostředkům z předchozích dvou aukcí jsme mohli pro pacienty Hospice svatého Lazara

zakoupit mnoho potřebných věcí , jako například speciální zvedací vanu, klimatizaci do skladu léků, zdravotnický materiál jako kanyly, katetry, dále speciální matrace či léky. Děkujeme!

KDYŽ JSME JEŠTĚ POŘÁDALI AUKCI OFFLINE (ROK 2019, MĚŠŤANSKÁ BESEDA)

Katalog 2020

VIDEO ZE SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ benefiční aukce 2020

Vydražená díla z roku 2020